NOVATURAS
Viimati vaadatud
Soovide nimekiri
Novatoursi hinnang
Veebiküpsiste seaded

Reisijate turvalisus on meile jätkuvalt esmatähtis - jälgime eelkõige, et reisimine oleks võimalikult ohutu ning kõik kaitstud ja hoitud. Oleme igapäevaselt ühenduse oma usaldusväärsete ja pikaajaliste välispartneritega ja jagame ka teiega info uute turvameetmete kohta, mida rakendatakse lennujaamades, transpordis ja hotellides. Täiendame ja jagame seda infot jooksvalt, niipea kui võimalik. Enne reisi soovitame vaadata üle turvanõuded külastatava hotelli ametlikult kodulehelt, samuti tutvuma ja järgima kõikide soovitatud turvanõutega nii sihtriiki saabudes, kui ka Eestisse tagasi jõudes. Palun tutvu ka meie COVID-19 teavitusjuhendiga, mis on lisa meie reisitingimustele. 

Turvalisusmeetmed Kreekas

Ettevalmistus reisiks

Kõik Kreekasse suunduvad reisijad peavad täitma registreerimisvormi (Passenger Locator Form – PLF) vähemalt 24 tundi enne riiki sisenemist. PLF-vorm tuleb täita veebis ning selle leiab siit: https://travel.gov.gr/ (vorm ei pruugi igas brauseris avaneda).

PLF registreerimisvormis tuleb esitada detailne teave oma lähtepunktist, hiljuti teistes riikides viibitud perioodi kohta ja Kreeka majutusasutuse aadressi kohta, kus reisija puhkuse ajal viibib. Pärast PLF-vormi esitamist saabub vormi esitamise kinnitus ja iga reisija saab reisiga samal kuupäeval isikliku QR-koodi, mis tuleb esitada nii Tallinna Lennujaamas, kui ka Kreeka lennujaama saabumisel oma mobiiltelefoni ekraanilt või paberil. Kood saadetakse reisija e-mailile reisi väljumiskuupäeva esimestel tundidel.

Kui QR-koodi jääb peale vormi õigeaegset ja edukat täitmist siiski saamata ja reis on kohe algamas, palume klientidel saadud kinnitusteate trükkida või salvestada mobiiltelefoni. Samuti soovitame salvestada kogu täidetud vormi pdf-failina ning printida või salvestada see oma mobiiltelefoni.

NB! Andmed alla 18-aastaste lapse või laste kohta PLF-is täidab üks vanematest.

Hotellid ja adressaadid vormingus

Reisijate registreerimisvormil olevad aadressid peavad olema täielikud koos postiindeksiga (nii väljumise koht, kui ka Kreeka majutuse aadress). Kreeta hotellide täieliku nimekirja koos vajalike detailidega, leiad siit.

Kreeka piirkonnad on vormis kreeka keeles nt Kreeta – Kriti.

Kreekas saabumise turvaprotokoll

Pärast Kreeka lennujaama väravasse kontrollitakse lennujaamas iga reisija QR-koodi, mis tuleb esitada trükitud kujul või näidata mobiiltelefonist. QR-koodi puudumise korral määratakse igale Kreekasse saabuva reisijale 500-eurone rahatrahv ja tal tuleb täita PLF-vorm Kreeka lennujaamas vastavalt kohalike ametivõimude poolt kehtestatud korrale.

Pärast QR-koodi kontrollimist võidakse lennujaamas teha (pistelise valiku alusel) osadele reisijatele Covid-19 test. Kontrollitavad reisijad peavad hotelli saabumisel teavitama administraatorit oma lennujaamas tehtud testist administratsiooni ja ootama tulemuste selgumist oma hotellitoas. Samuti peavad testitud reisija pereliikmed või kaaslased, kes elavad temaga samas toas, olema isolatsioonis kuni COVID-19 testi tulemuste selgumiseni. Testi tulemusi tuleb oodata 24 tundi ja need avaldatakse ainult positiivse tulemuse saanud isikutele. Testi positiivse vastuse puhul võetakse reisijaga ühendust ja selgitatakse talle edasist tegevust. Turistid viiakse selleks ette nähtud hotellidesse isolatsiooni. Isolatsioonihotellis viibimise eest tasu ei nõuta, kuid turist vastutab ise tagasilennu piletite muutmise eest. Reisijatele, kes ei järgi isolatsiooninõuet (kuni testi tulemuste avaldamiseni või kuni 24 tunni jooksul), määratakse Kreeka ametiasutuste poolt kehtestatud 5000-euro suurune trahv, inimese kohta.

Kreeka lennujaamades ja ühistranspordi ootealadel on reisijatel kohustus kanda kaitsvaid näomaske, järgida ohutut distantsi ja teenindajate ohutusjuhiseid. Eeskirjade eiramise eest võivad Kreeka ametnikud teha 150-eurose trahvi.

Riigisisesed piirangud

Maski kandmine on kohustuslik kõikjal ühistranspordis ja siseruumides, lokaalsetes koldepiirkondades kõikjal avalikus ruumis (nii sees kui ka väljas).

NB! Kreeka võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Avaliku võimu kehtestatud nõuded ei anna reisijale õigust pakettreisilepingu ülesütlemiseks ja reisitasu tagasisaamiseks, -alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks.

Täiendatud 09.10.2020 - Vastavalt Vabariigi Valitsuse otusele ei pea eneseisolatsiooni jääma või täiendavat testi tegema reisijad, kes saabuvad Eestisse riikidest, mille COVID-19 viiruse nakatumisnäitaja on kuni 50 ning reisijal puuduvad haigusnähud. Lisainfo VM-i lehelt

Turvalisusmeetmed Küprosel

Küpros on kehtestanud rangemad riiki sisenemise tingimused ning jaotanud riigid erinevatesse kategooriasse (A, B, C), vastavalt koroonaviiruse (COVID-19) nakkuskordajale. Riikide kategooriad uuendatakse iga nädal.

Alates 18.09.2020 kehtib Eestist Küprosele saabuvatele reisijatele B-kategooria nõue, ehk vanematel kui 12. aastastel reisijatel tuleb esitada riiki saabumisel tõend negatiivse PCR (Polymerase Chain Reaction meetodil tehtud) testi kohta, mis tõendab, et reisijal ei ole COVID-19 viirust (koroonaviirust).

PCR test ja tõend reisijatele

 • PCR test peab olema tehtud mitte varem kui 72 tundi enne Küprose väljalendu (tõendile märgitakse PCR-testi võtmise kellaaeg).
 • Testi peavad tegema kõik reisijad alates 12. eluaastast.
 • Testi vastus tuleb võtta ingliskeelse tõendina (sertifikaadina). Ilma ingliskeelse tõendita reisijat lennuki pardale ei lubata.
 • Tõend peab olema ka kaasa võetud paberkandjal ja laetud digitaalselt ka Küprose lennupassi (Cyprus Flight Pass, vt alt)
 • Tasulist testi saab teha näiteks erakliinikutes üle Eesti Synlab, Medicum ja Confido. Teenuse hinnad koos tõendiga jäävad vahemikku (85-95 eurot).

Kuna PCR-testi tõend ei tohi Küprose lennule minnes olla vanem kui 72 tundi ning laupäeviti ei ole paljudele laboratooriumitel võimalik tõendit väljastada (v.a Synlab, Confido - digitaalselt), tuleb pühapäeval väljuvale lennule teha testimine sellele eelneval neljapäeval et reisija saaks trükitud ingliskeelse tõendi reedel kätte.

Soovitame Küprosele lendavatel reisijatel teha PCR testile eelbroneering mainitud kliinikute kodulehel või helistada kliiniku telefonil ja panna aeg võimalikult varakult kinni.

Küprose lennupass (Cyprus Flight Pass)

Alatest 24. tunnist enne lendu, peab reisija tegema Küprose lennupassi (Cyprus Flight Pass) ning täitma elektroonilise ankeedi veebilehel www.cyprusflightpass.gov.cy

Lennupassi registreerimisvorm sisaldab järgmisi punkte:

 • Reisija isikuandmed (alla 18 aastase reisija andmed täidab lapsevanem või volitatud täiskasvanu esindaja).
 • Hotelli nimi ja aadress, kus reisija(d) peatuvad. Hotellide nimekirja leiad SIIT
 • Kinnitus selle kohta, et inimesel pole 72 tunni jooksul enne Küprose lennuki väljumist ilmnenud COVID-19 viirusega seotud sümptomeid. Lennupassi tuleb üleslaadida ingliskeelne PCR-testi tõend!
 • Kinnitus selle kohta, et reisija pole Küprosele saabumisele eelnenud 14 päeva jooksul reisinud või elanud väljaspool A- ja B-kategooria riike.
 • Kinnitus selle kohta, et isik pole reisile eelnenud 14 päeva jooksul teadlikult olnud ühenduses COVID-19 viirusega nakatunud patsientidega.
 • Kinnitus, et reisimine toimub inimese enda vastutusel ja Küprose riik, ega selles tegutsevad ettevõtted pole vastutavad reisi ajal nakatumise eest.
 • Kinnitus, et reisija teavitab Küprose tervishoiuametnikke COVID-19 viiruse sümptomitest, mis on ilmnenud 14 päeva jooksul, pärast koju tagasipöördumist.

Kui kõik on korrektselt täidetud ja negatiivne (ingliskeelne) koroonaviiruse test üles laetud, saadetakse reisija e-mailile lennule pääsemiseks vajalik PDF-dokument (Flight Clearance Document ehk FCD).

*Kui Küprose lennupassi pole ajutiste tehniliste probleemide või plaanipärase hoolduse tõttu veebis võimalik täita, peavad reisijad kandam vajalikud andmed registreerimisvormi käsitsi ja võtma selle koos negatiivse PCR testi tõendiga reisile kaasa. Alla 18 aastased reisijad lisatakse ühe vastutava täiskasvanu ankeeti. Registreerimisvormi (Passenger Locator Form – PLF) leiab siit: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/f11en.pdf 

Ohutustoiminguid enne lendu või lennukis

 • Enne lennukipardale minekut peavad reisijad näitama lennuki pardale pääsuks PDF-dokumenti FCD). Selle puudumisel oma negatiivse PCR-testi originaaltõendit ning täidetud ja väljaprinditud Küprose PLF-vormi.
 • Enne lennukipardale minekut võidakse mõõta reisijate temperatuuri.
 • Lennu ajal on maskide kandmine kohustuslik.

Ohutustoimingud Küprose lennujaamas

 • Küprosele saabudes peavad reisijad näitama lennujaamas sama PDF-dokumenti (FCD), mis enne lendu. Selle puudumisel oma negatiivse PCR-testi originaaltõendit ning täidetud ja väljaprinditud Küprose PLF-vormi.
 • Reisijatel mõõdetakse terminalis temperatuuri.
 • Vajadusel jagatakse reisijatele saabumisel lisainfot eraldi COVID-19 teavituslauast.

Üldine ohutusteave Küprosel

 • Kehtivad uued ja täiustatud tervise-, ohutus- ja hügieeniprotokollid ning kõik töötajad on läbinud ulatusliku koolituse, et tagada turistide ja kohalike maksimaalne turvalisus ja hoolitsus.
 • Füüsilise distantseerumise, hügieeni ja desinfitseerimise uusi norme järgitakse hoolsalt kogu riigi ulatuses. Inimestele, kes ei kuulu samasse reisigruppi, kehtib distantsi hoidmise nõue (siseruumides 3 m, vabas õhus 2 m).
 • Maski kandmine on soovituslik suletud rahvarohketes ruumides ja seal, kus distantsi hoidmine pole võimalik (lennukid, lennujaamad, sadamad, taksod, bussid, džiibisafarid, sukeldumiskeskused, liftid).
 • Kõikides siseruumides toimub sagedane õhutamine.
 • Antibakteriaalne geel on saadaval kõikides asutustes – sissepääsude, vastuvõturuumide, salongide, tualettruumide, liftide jne lähedal.

Kogu asjakohane lisainfo on saadaval veebilehelt (inglise ja vene keeles) www.visitcyprus.com ja www.cyprusflightpass.gov.cy 

Täiendatud 09.10.2020 - Vastavalt Vabariigi Valitsuse otusele ei pea eneseisolatsiooni jääma või täiendavat testi tegema reisijad, kes saabuvad Eestisse riikidest, mille COVID-19 viiruse nakatumisnäitaja on kuni 50 ning reisijal puuduvad haigusnähud. Lisainfo VM-i lehelt

Turvalisusmeetmed Tallinna lennujaamas

 • Soovitame lennujaama saabuda - 2 tundi enne väljalendu. See on piisav aeg kõikide vajalike toimingute tegemiseks.
 • Lennule saab registreerida ka internetis (online check-in) ning tulla registreerimislaudadesse ainult juhul, kui soovite ära anda oma registreeritud pagasit.
 • Reisiterminali siseneda ja väljuda on lubatud ainult reisile suunduvatel või reisilt saabuvatel inimestel. Lennujaam palub kõigil reisijaid saatma- või vastu tulnud inimestel teha seda väljaspool reisiterminali ning terminali ruumidesse mitte siseneda. Lennujaama väljuvate lendude ala on piiratud.
 • Lennujaamas kehtib 2+2 reegel nii reisijatele ning lennujaama töötajatele – palume reisijatel hoida üksteisest 2-meetrist distantsi ja liikuda maksimaalselt kahekaupa.
 • Tallinna lennujaamas hetkel reisijate kehatemperatuuri ei mõõdeta, samuti ei toimu tervisekontrolle. Kindlasti aga ei tohi tulla palavikuga või haigussümptomitega lennujaama ja reisile, et vältida ohtu lennujaama töötajate ja kaasreisijate tervisele.
 • Lennujaama töötajatele on jagatud isikukaitsevahendid ning teave viiruse leviku tõkestamise kohta. Reisijate ja töötajate kaitseks on paljudele teeninduslaudadele paigaldatud kaitseklaasid.
 • Lennujaama kinnisel alal olevatest kauplustest on võimalik osta isikukaitsevahendeid
 • Desinfitseerimisvahendid on kättesaadavad üle kogu terminali.
 • Maski kandmine on lennujaamas soovituslik, kuna igas punktis ei ole võimalik 2+2 reeglit järgida ning sellisel juhul on mask parimaks kaitseks.
 • Reisiterminali puhastatakse varasemast sagedamini ning regulaarselt desinfitseeritakse kõiki pindasid (eriti liftinupud, käsipuud, ukselingid ja letipinnad).
 • Üldkasutatavad pinnad nagu teeninduslauad, julgestusliini kastid, pagasikärude käepidemed, lastekärud, ratastoolid, liftipinnad ja tualettruumide pinnad katab lennujaam nanotehnoloogial põhineva katalüütilise kattega. See desinfitseerib pindu järjepidevalt ja tagab hügieenilised pinnad ka koristusaegade vahele jääval ajal. Kate on ohutu inimestele ja keskkonnale.
 • Lennujaam teostab staatilist desinfitseerimist pehmetele istmetele ja vaipkatetele, mis on tavapärasest kiirem ja tõhusam, kuna desinfitseeriv aine levib paremini ka varjatud kohtadesse.
 • Julgestusale on paigaldatud ventilatsioonisüsteemi UV valgusel põhinevad õhupuhastusseadmed, mis steriliseerivad ja puhastavad õhku mikroorganismidest (nagu viirused ja bakterid).
 • Alates 1.septembrist saavad Eesti elanikud kõrge koroonatasemega riigist saabudes teha lennujaamas tasuta koroonaviiruse testi. Testi jaoks saatekirja vormistamine ning testimine toimuvad elavas järjekorras ning testimisele saamiseks on vajalik eneseisolatsiooni deklaratsiooni olemasolu. Välismaalastel on võimalik teha testi tasu eest.

Lisainfo Tallinna Lennujaama ohutusmeetemetest leiate SIIT

Turvalisusmeetmed lennukis ja transfeeril hotelli

 • Enne lendu, lennu ajal ja pärast seda peavad kõik reisijad järgima lennufirma tervisemeetmed ohutuks reisimiseks, mille leiad SIIT
 • Tutvuma turvalise ja ohutu reisimise memoga, mille leiad SIIT
 • Kliendid peavad täitma enne lendu ankeedi kahes (2) eksemplaris, seejärel allkirjastama ja hoidma seda endaga kuni reisi lõpuni kaasas kandma (alustades Tallinna Lennujaama sisenemisest). Üks (1) täidetud eksemplar tuleb edastada lennufirmale. Ankeet on teile sobivas keeles leitav siit: EESTI, VENE, INGLISE
 • Tagasilennul sihtkohast koju, tuleb reisijatel täita ka Reisija Asukoha Ankeet (i.k Passenger Locator Card), mida saab mugavalt printida ja täita juba enne lennu algust. Lennufirma jagab ankeete ka lennukis ning neid saab täita tagasilennu jooksul. Alla 13-aastasese reisija andmed kantakse ühe lapsevanema ankeeti. Selle täitmisest saadud andmed võimaldavad tervishoiu asutustel luua reisijatega kontakti, kui kahtlustatakse võimalikku nakkushaigusega kokkupuudet. Andmeid kasutatakse rahva tervise kaitsmise eesmärgil, järgides isikuandmete kaitse seadust. Ankeet on leitav järgmistes keelevalikutes (valige endale sobivam): EESTI, INGLISE
 • Lennukis pakutav toidu- ja joogivalik ning maksevõimalused on piiratud. Palume reisijatel valida toit ja jook lennuki pardale enne reisi, eeltellimusena.
 • Lennu ajal on reisijate liikumine piiratud, tualettruumide järjekorras peab hoidma distantsi.
 • Nii reisijatel, kui ka lennuki pardapersonalil tuleb kogu lennu vältel kanda kaitsemaske.
 • Lennuoperator SmartLynx Airlines hoolitseb reisijate ohutuse eest vastavalt Euroopa Lennundusohutusameti (European Union Aviation Safety Agency - EATA) COVID-19 viiruse ohutusprotokollile, mis on leitav SIIT. Samuti toetub lennufirma Rahvusvahelise Õhutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) soovitustele ja ohutusprotokollile, mis on leitav SIIT
 • Transfeeril lennujaamast hotelli on soovitav reisijatel ja bussijuhil kanda näomaski ja järgida hügieenistandardeid. Võimalusel hoida reisijate istekohtade vahel võimalikult suur distantsi.

Turvameetmed hotellides

Üldreeglid:

 • Hotellid tagavad turvalisuse ja ohutuse lähtuvalt oma riigi vastutavate ametiasutuste eeskirjadele ja lubadele.
 • Majutusasutused on tõlkinud ohutusteabega infolehed enamasti inglise, prantsuse ja saksa keelde.
 • Hotelli lubatakse ainult puhkajaid, kes seal majutuvad ja hotelli töötajaid, kõrvalisi isikuid hotelli ei lubata.
 • Hotelli töötajad peavad järgima hügieeninõudeid (sage kätepesu ja desinfitseerimine), hoidma klientidest vähemalt meetri kaugusele, vältima käepigistusi, füüsilist kontakti ja järgima hügieenieeskirju.
 • Reisija soovil peab hotell varustama teda isikukaitsevahenditega (maskid, kindad).
 • Hotelli vastuvõtulette desinfitseeritakse ööpäevas mitu korda.
 • Kõikide hotellitubade võtmekaarte desinfitseeritakse, peale igat tagastust.
 • Desinfitseerimisvahendid on kõigis avalikes ruumides, iga sisse- ja väljapääsu juures.
 • Hotelli vastuvõtulaua juures olev mööbel peab olema paigutatud nii, et järjekorras ootamise ajal jääks külastajatele turvalise vahemaa hoidmiseks piisavalt ruumi.
 • Lifti asemel on soovitatav kasutada treppe.
 • Ühiseid tualette, lifte, uksekäepidemeid, käsipuid, käepidemeid, telefone, arvuti klaviatuure ja teisi sageli puudutatavaid pindasid puhastatakse ja desinfitseeritakse vähemalt kord tunnis.
 • Juhul, kui hotellist avastatakse viirusega nakatunud inimene, peavad hotellid tagama viiruskolde isoleerimiseks eraldi toa.
 • Iga hotell peab hoidma kõigi töötajate ja külastajate andmed vastavalt andmekaitse reeglitele (GDPR) ning ajakohasena, et COVID-19 juhtumi ilmnemisel oleks võimalik tuvastada vajalikud detailid.

Toateenindus:

 • Tubade põhjalikumaks puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja tuulutamiseks, tuleb väljumis- ja registreerimisperioodi vahele jätta piisavalt aega. Täpsema teabe nende perioodide kohta saavad reisijad enne reisi.
 • Kasutusel olevaid tubasid koristatakse harvem, et vähendada otsest kontakti hotellikülaliste ja personali vahel.
 • Voodilinad, padjapüürid ja rätikuid vahetatakse majutuse jooksul ainult külastaja soovil.
 • Tubadest on eemaldatud vähem olulised asjad (menüüd, ajakirjad jne).
 • Televiisori ja kliimaseadmete pultidele on pandud ühekordselt kasutatavad ümbrised.

Restoranid ja kohvikud:

 • Soovitame desinfitseerida käsi nii toitlustuskohtadesse sisenedes, kui väljudes.
 • Hotelli restoranides ja baarides on soovitatav laudade kaugus üksteisest vähemalt 1,5 m.
 • Ühe laua taga on lubatud istuda kuni neljal inimesel - piirang ei kehti pereliikmete kohta.
 • Kasutusel on ühekordsed käterätikud ja laudlinad ning söögiriistad on pakitud eraldi ümbristesse.
 • Rootsi laua puhul on toit paigutatud läbipaistva vitriini taha ja seda pakub hotelli toitlustustöötaja, kes kannab maski ja kindaid. Hotelli külastajate iseteenindus ja otsene kokkupuude toidu serveerimisega on keelatud.

Kõik hinnas:

 • Kõik hinnas toitlustamine on lubatud hotellides nii, et toit on paigutatud läbipaistva vitriini taha ja seda pakub teenindaja, kes kannab nõuetekohaselt maski ja kindaid.

Laste mänguväljakud:

 • Laste mänguväljakutel on vaja hoida külastajate vahel ohutut kaugust ja hügieenistandardeid.
 • Mänguväljakutele pääseb korraga piiratud arv lapsi. Oma pereliikmetele piirang ei kehti.
 • Täpsemat teavet jagab hotelli personal.

Spaa-keskused:

 • Hotelli spaadesse on lubatud ainult eelregistreerunud külastajad.
 • Külalised ja töötajad peavad hoidma ohutut distantsi.
 • Täpsemat teavet jagab hotelli personal.

Basseinid ja rannad:

 • Hotellikülalistel on lubatud kasutada ainult välibasseine ja selle kasutajate arv on piiratud.
 • Nii rannas kui ka basseinide ääres asuvad päevitustoolid peavad asuma üksteisest 2 m kaugusel.
 • Päevitustoolid, lauad ja toolid ning päikesevarjud katab hotell kergesti desinfitseeritavate materjalidega ja neid puhastatakse peale igat kasutamist.

Veepargid:

 • Veeparkide ja veeatraktsioonide kasutamine on lubatud vastavalt ohutusnõuetele ja piisava vahemaa hoidmisel.

Üritused:

 • Meelelahutussündmused toimuvad õues ja osalejate vahel tuleb hoida ohutut distantsi.